Har du kompletteringar eller frågor som inte besvarats här så hör av dig med ett mail klicka här
< >

Kvällstidningen EXPRESSEN startades 1944 som en motvikt till bl.a. det nazist smittade Aftonbladet. Edward Lindahl var vid den här tiden genom sina teckningar i Söndagsnisse-Strix och Nya Dagligt Allehanda en av de tydliga profiler som Ivar Harrie och Carl-Adam Nycop samlade i sin redaktion.

Edward medarbetade i tidningen fram till sin pension på 1970-talet - det blev många teckningar. De flesta var en politisk kommentar på tidningens ledarsida - någon gång på framsidan - då och då på kultursidorna. Eller med egna reportage, oftast om natur eller kultur.

Här kommer nu ett års teckningar i
EXPRESSEN, år
1954, tio år från tidningens start. Teckningarna är tagna direkt från tidningsklippet.

1954
Januari -- 3 4- 6 - 8--11 12 13 14--17 18 19 20-- 23 24 25 26--- 30 31
Februari 1 2- 4 5- 7 8----- 14--- 18- 20 21----25- 27 28
Mars -----7-14 15.1 15.2 15.3 16 17 18 19 20 21.1 21.2 21.3 22 23 24.1 24.2 24.3 26 27 28
April -2 3 4 5 -7----11 15 17 19 23 24 25 26 27 28 29 30
Maj -2------9 10- 12 13 14 15 -17 -19 ----23 ------28
juni --3 -5 -7 ---- 13 14 -16 --18 -- 20
Juli 1-----6 ---9 10 11 16 17 18 19
Augusti 1--------9----------------------20-- 23-25----29
September 1--3-5 6------12 13 14 ---19----23 24--- 27
Oktober --------9 10-12 13 14 ---17 18 19 -----24 25 26----31
November ---4 --7-10 11 --14 15 --18 ---21--24--27 28 29
December ----5--8 9 10 11 12 ------19-21 22 27-- 29

Klicka på ett datum så kommer den dagens publicerade teckning upp