< >

Det här är nr 1 av de Fem minneslappar
Edward Lindahl skrivit till en tv-inspelning i mitten av 1980 talet.
Klicka, så får du läsa den här sidan i avskrift.