< >

Det här är nr 1 av de Fem minneslappar
Edward Lindahl skrivit till en tv-inspelning i mitten av 1980 talet.

Klicka här så får du sida nr 1 av det handskrivna manuset.

1.
Det var Hasse Z. som ledde mig in i den
kommenterande teckningens bana.
SöndagsNisse-Strix, hans tidning var i
början 30-talet, då jag var ett par och tjugo
år, en räddningsplanka för unga för unga
tecknare dit man gick med skämtteckningar
och var stolt och glad när man fick något
antaget. Jag var en trägen gäst och kände
det som en utmärkelse ungefär som att få
en orden - då Hasse Z 1932 bad mig göra
något för Lutfisken.
Lutfisken var en förnämlig årsrevy, som
han gav ut var jul - en rätt diger sak i
flerfärgstryck. Mitt första bidrag var ett
uppmärksammande av den spirande
nazismen i Sverige. Under Hasse Z:s
varsamma och kloka ledning fortsatte jag
med teckningar av den arten - tillslut på
SöndagsNisse-Strixs första sida.Det var då
Engström nedlagt sin penna för gott. Jag står
i tacksamhetsskuld till Hasse Z, denne vise
och spirituelle man.