<

Träsnitt av Edward Lindahl 1954 Knipor i flykt / träplattan i päronträ
..................................................../stocken ur vilket kniporna karvats