<

Träsnitt av Edward Lindahl 1974 Vipflock i flykt